Bliv medlem af Hjemmeværnet

Er du ikke allerede en del af hjemmeværnet skal du ansøge om optagelse.

Du vil kunne få svar på spørgsmål og hjulpet igang med ansøgning til Hjemmeværnet til en af vores info aftner eller du kan læse mere om ansøgnings processen på www.vistillerop.dk

Datoer for info aften

  • Mandag d. 23/1 kl. 19.00
  • Mandag d. 20/3 kl. 19.00
  • Mandag d. 22/5 kl. 19.00
  • Mandag d. 20/6 kl. 19.00
  • Mandag d. 15/8 kl. 19.00

Skriv til hvksjt-info@hjv.dk og meld dig til en info aften.